บริการในรูปแบบบริษัท มั่นคง มั่นใจได้ ไม่ทิ้งงาน ให้บริการมากว่า 10 ปี

  Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb
โปรโมชั่นที่สุดแห่งปี
จัดทำเว็บไซต์ แถมทำแอปพลิเคชัน พร้อมลงข้อมูล และโปรโมทฟรี คลิ๊กเลย

ย้ายเว็บไซต์และพื้นที่ พร้อมโดเมนเนม (Transfer Website & Domainname)

     สำหรับท่านที่มีเว็บไซต์ส่วนตัวอยู่แล้ว แต่สนใจใช้บริการกับ MakeReadyWeb ทางบริษัทได้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อให้ไม่เป็นการเสียโอกาสและระยะเวลาที่เหลือ โดยทางบริษัทให้บริการย้ายข้อมูลเว็บไซต์และพื้นที่ พร้อมโดเมนเนม โดยเมื่อย้ายเว็บไซต์และพื้นที่ พร้อมโดเมนเนมมาอยู่กับเราจะได้รับการต่ออายุเว็บไซต์และพื้นที่ พร้อมโดเมนเนมเพิ่มขึ้นจากวันหมดอายุเดิมอีก 1 ปี เช่น ถ้าคุณจดทะเบียนโดเมนเนมและพื้นที่เว็บไซต์กับผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนมและพื้นที่เว็บไซต์รายเดิมเป็นเวลา 1 ปี และคุณใช้โดเมนเนมและพื้นที่เว็บไซต์มาแล้ว 8 เดือน แสดงว่าเหลือเวลาอีก 4 เดือนจึงจะหมดอายุ ถ้าต้องการย้ายโดเมนเนมและพื้นที่เว็บไซต์มาอยู่กับเรา อายุโดเมนเนมและพื้นที่เว็บไซต์ของคุณก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ปี 4 เดือน (4 เดือนที่เหลือจากผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนและพื้นที่เว็บไซต์รายเดิม + 1 ปี ที่ย้ายมาอยู่กับเรา)

เงื่อนไขการย้ายโดเมน (ยกเว้น .th)

1. โดเมนเนมจะต้องแจ้งย้ายก่อนหมดอายุ 15 วัน
2. ต้องจดทะเบียนโดเมนเนมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 วัน
3. ต้องไม่มีหนี้ค้างชำระค่าจดทะเบียนโดเมนกับผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนมรายเดิม
4. โดเมนเนมต้องไม่ถูกล็อค (Unlock)
5. อีเมลล์ตามที่ระบุใน Administrative Contact ต้องเป็นของคุณและใช้งานได้ปกติ เพื่อใช้ในการยืนยันการย้ายโดเมน
6. ต้องใช้ Authorized Code ในการยืนยันการย้ายโดเมนเนม โดยคุณสามารถขอได้จากผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนมรายเดิม
7. การย้ายโดเมนเนมจะใช้เวลาประมาณ 5 - 7 วัน หลังจากยืนยันการทำรายการ
8. ในระหว่างขั้นตอนการย้ายโดเมนเนมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปิดดูเว็บไซต์ และอีเมล์ของคุณ
9. ราคาการย้ายโดเมนเนม รายละเอียดแพคเกจ

ขั้นตอนการขอย้ายโดเมนเนม

1. แจ้งการขอย้ายโดเมนโดยส่งรายละเอียด ชื่อโดเมน, หมายเลข Domain Secret หรือ Authorized Code, รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ - ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อและที่สำคัญ อีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อ โดยส่งรายละเอียดดังกล่าวมาที่ อีเมล์ info@makereadyweb.com
2. หลังจากได้รับแจ้งการชำระค่าบริการ บริษัทจะดำเนินการย้ายโดเมนเนมของท่าน โดยจะมีอีเมล์หัวข้อ " Do Not Reply" ส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุไว้กับผู้ให้บริการโดเมนเนมรายเดิม หากคุณไม่ใช่เจ้าของอีเมล์ต้องติดต่อไปยังผู้ให้บริการโดเมนเนมรายเดิมเพื่อขอแก้ไขอีเมล์ก่อน เพื่อทำการยืนยันการย้ายโดเมนเนม ให้คลิกที่ลิงค์ "Approve Transfer Link" ในอีเมล์นั้น หรือ Copy URL จากหัวข้อนั้นไปวางที่ Address ซึ่งหากไม่มีการยืนยันภายใน 7 วัน การขอย้ายโดเมนเนมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
3. เมื่อทางบริษัทได้รับการยืนยันแล้ว จะทำการติดต่อไปยังผู้ให้บริการโดเมนเนมรายเดิมเพื่อให้ยืนยันการย้ายโดเมนเนม โดยคุณจะได้รับอีเมล์เพื่อให้ทำการยืนยันการย้ายโดเมนเนมอีกครั้งจากผู้ให้บริการโดเมนเนมรายเดิม หากภายใน 5 วันยังไม่มีการยืนยันจากผู้ให้บริการโดเมนเนมรายเดิม บริษัทจะดำเนินการย้ายโดเมนเนมของคุณให้ทันที
4. กรณีที่มีการปฏิเสธการขอย้ายโดเมนเนมจากผู้ให้บริการโดเมนเนมรายเดิม การขอย้ายโดเมนเนมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดเมนเนมรายเดิม เพื่อขอทราบเหตุผลในการปฏิเสธการย้ายโดเมนเนมของคุณ

เอกสารสำหรับการย้ายโดเมนเนม .th

     กรณีขอย้ายโดเมนเนมสกุล .th มาอยู่กับ MakeReadyWeb กรุณาทำหนังสือรับรองการขอย้ายโดเมนเนมมาอยู่ภายใต้การดูแลของ MakeReadyWeb ตามตัวอย่างเอกสารด้านล่างนี้
1. เอกสารสำหรับย้ายโดเมนเนม .in.th
2. เอกสารสำหรับย้ายโดเมนเนม .co.th
3. เอกสารสำหรับย้ายโดเมนเนม .go.th
4. เอกสารสำหรับย้ายโดเมนเนม .ac.th


รับทำเว็บไซต์ราคาถูก 950 บาท/ปี


contact us : info@makereadyweb.com
Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb