บริการในรูปแบบบริษัท มั่นคง มั่นใจได้ ไม่ทิ้งงาน ให้บริการมากว่า 10 ปี

  Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb
โปรโมชั่นที่สุดแห่งปี
จัดทำเว็บไซต์ แถมทำแอปพลิเคชัน พร้อมลงข้อมูล และโปรโมทฟรี คลิ๊กเลย

สิ่งที่ต้องเตรียมในการจัดทำเว็บไซต์

ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลในการจัดทำเว็บไซต์

1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์

แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์ก่อนว่า ต้องการให้เป็นเว็บขายสินค้า หรือเป็นเว็บนำเสนอผลงาน Profile ของบริษัท, ร้านค้า หรือถ้าเป็นด้านการท่องเที่ยวต้องการนำเสนอแพคเกจทัวร์ โปรแกรมการท่องเที่ยว หรืออื่นๆ เมื่อเราทราบวัตถุประสงค์ในการจัดทำ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทราบว่าต้องเตรียมข้อมูลในส่วนต่างๆ อย่างไร
 

2. รูปภาพและข้อความในเว็บไซต์

เรียบเรียงข้อมูลให้เรียบร้อยว่าต้องการนำเสนอข้อมูลใดบ้างในเว็บไซต์ เพื่อทางทีมงานจะได้นำข้อมูลและรูปภาพต่างๆ เหล่านั้นมาจัดทำในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ การเตรียมข้อมูลควรแบ่งเป็นส่วนๆ ดังนี้
- รูปภาพตกแต่ง ควรส่งเป็นไฟล์ภาพ เช่น JPEG, BMP, PNG, PSD, GIF
- ข้อความ ควรส่งเป็นไฟล์เอกสาร เช่น Microsoft Word, Excel หรือ Notepad
ทั้งหมดนี้ถ้าหากส่งทางแฟกซ์ หรือ ไปรษณีย์ อาจทำให้การจัดทำเว็บไซต์ล่าช้าออกไป และในกรณีที่มีการแทรกไฟล์รูปภาพไว้ในเอกสาร Word, Excel ควรแยกส่งไฟล์รูปภาพออกมาต่างหากด้วย
 

3. เลือกชื่อเว็บไซต์ (Domain Name)

ควรเลือกชื่อเว็บไซต์ (Domain Name) ให้เหมาะกับธุรกิจของท่าน กระชับ ได้ใจความ ไม่มีอักขระพิเศษใดๆ เช่น . - _ / * + , เป็นต้น
 

4. แนวคิดในการจัดทำเว็บไซต์

บอกถึงความต้องการของเว็บไซต์โดยภาพรวมว่า ต้องการโทนสีอะไร จัดวางข้อความ เนื้อหา และรูปภาพอย่างไร เพราะเมื่อทางทีมงานได้ดำเนินการจัดทำไปแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ได้ แนะนำหากลูกค้ามีเว็บไซต์ตัวอย่างที่ต้องการ สามารถระบุชื่อเว็บไซต์มาให้ทางทีมงานพิจารณา เพื่อง่ายต่อการออกแบบและลูกค้าก็จะได้เว็บไซต์ตรงตามความต้องการ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องเตรียมในการจัดทำเว็บไซต์

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
- ชื่อบริษัท / หน่วยงาน *
- ที่อยู่ของบริษัท *
- ภาพตราสำคัญลักษณ์ของบริษัท (LOGO) *
- ภาพแผนที่การเดินทางมายังบริษัท *
- ภาพบรรยากาศต่างๆ ภายในบริษัท
- ภาพบุคลากร, ทีมงาน, เครื่องจักร, การผลิต, QC หรืออื่นๆ
ข้อมูลเชิงกลยุทธ์
- วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
- วัตถุประสงค์
- ข้อความทักทายจาก กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
- รายชื่อคณะกรรมการ ระบุตำแหน่งพร้อมภาพถ่าย
ข้อมูลสินค้า
- ภาพถ่ายสินค้า *
- จัดหมวดหมู่สินค้าอย่างเป็นระบบ *
- ข้อมูลสินค้าทั่วไป ได้แก่ รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, คำจำกัดความ, คุณสมบัติเฉพาะ, ราคา *
ข้อมูลบริการ
- ภาพถ่ายงานบริการ
- ข้อมูลบริการสินค้า ได้แก่ รหัสบริการ, ชื่อบริการ, คำอธิบายสั้นๆ , คุณสมบัติเฉพาะ, ราคา *
ข้อมูลการติดต่อกลับบริษัท
- ข้อมูลในการติดต่อ ได้แก่ ชื่อผู้ติดต่อ, ตำแหน่ง, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, ภาพถ่าย *
ข้อมูลอื่นๆ
- เงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ
- รายชื่อลูกค้า
- การให้บริการหลังการขาย
- Certificate ต่าง ๆ
- กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร
- กิจกรรม
หมายเหตุ * คือ ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำเว็บไซต์

ข้อแนะนำ
1. ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ ควรอยู่ในรูปแบบ Text File หรือ Document File
2. ข้อมูลที่เป็นภาพวาด หรือภาพถ่าย ควรให้อยู่ในรูปของ .JPG , .GIF , .PNG , .BMP สามารถส่งข้อความ รูปภาพ และจัดรูปแบบตำแหน่งของข้อความ รูปภาพ มาในโปรแกรม
- Microsoft Word
- Microsoft Excel


contact us : info@makereadyweb.com
Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb