ค่าบริการโฆษณาแบนเนอร์แบบซ้อนทับ (Ad Overlay)

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
  ราคาค่าบริการโฆษณาแบบซ้อนทับในวิดีโอ (Youtube Overlay) 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  จำนวนแคมเปญ 1 แคมเปญ แคมเปญ แคมเปญ 12 แคมเปญ
  กลุ่มเป้าหมาย ไม่จำกัด
  เติมเงินขั้นต่ำ 2,000 บาท

 

 

 

โปรโมชั่นพิเศษ โฆษณายูทูป (Youtube Advertising) แบบครบวงจร

รายละเอียด แพคเกจ 1 เดือน แพคเกจ 3 เดือน แพคเกจ 6 เดือน แพคเกจ 12 เดือน

  รวมบริการโฆษณายูทูป (Youtube Advertising)

     1. โฆษณาแบบ TrueView In-Stream

     2. โฆษณาแบบ TrueView In-Display

     3. โฆษณาแบบซ้อนทับในวิดีโอ (Youtube Overlay)

3,000 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท 20,000 บาท

 

เงื่อนไขบริการ :

     1. ราคาค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

     2. ราคาค่าบริการไม่รวมงบโฆษณา (ขั้นต่ำครั้งละ 2,000 บาท)

     3. สำหรับนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 2% โดยระบุเป็นค่าโฆษณา

     4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าบริการ กรณีที่มีการยกเลิกบริการระหว่างเดือน ทั้งที่ยังไม่ครบกำหนดเวลาตามแพคเกจที่ซื้อcontact us : info@makereadyweb.com
Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb