ราคาแพคเกจ บริการดูแล

ค่าบริการดูแลเพจครบวงจร (Admin Page)

แพคเกจและระยะเวลา

Starter

10 วัน

แพคเกจ 1

1 เดือน

แพคเกจ 2

1 เดือน

แพคเกจ 3

1 เดือน

 ราคา

1,900 บาท

3,990 บาท

7,990 บาท

14,990 บาท

 รายละเอียดบริการ
โพสต์อัพเดทธุรกิจ พร้อมคิดแคปชั่น * 10 โพสต์ / 10 วัน 20 โพสต์ / เดือน 30 โพสต์ / เดือน 60 โพสต์ / เดือน
ออกแบบ Banner สำหรับโพสต์ 2 รูปภาพ
(รวมใน 10 โพสต์)
5 รูปภาพ
(รวมใน 20 โพสต์)
10 รูปภาพ
(รวมใน 30 โพสต์)
20 รูปภาพ
(รวมใน 60 โพสต์)
ลงสินค้า (ไม่รวมการตกแต่ง/ไดคัทสินค้า) 50 รูป 100 รูป 200 รูป 500 รูป
โพสต์สตอรี่ Story Post (โพสต์รูปภาพ 4-5 รูป) - 1 Story Post 2 Story Post 4 Story Post
วางแผนการทำคอนเทนต์ (Content Plan)
คิดคอนเทนต์ เฉพาะสำหรับธุรกิจคุณ - 1 คอนเทนต์ 2 คอนเทนต์ 4 คอนเทนต์
กราฟฟิควันสำคัญต่างๆ - -
จัดกิจกรรมหน้าเพจ - - -
สรุปรายงานสถิติ - -
ให้คำปรึกษาการตลาด ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน
แก้ไขงานออกแบบ 1 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง
ราคา

1,900 บาท

3,990 บาท

7,990 บาท

14,990 บาท

 

เงื่อนไขบริการ :

     1. ราคาค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

     2. ราคาค่าบริการไม่รวมงบโฆษณา

     3. สำหรับนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 2% โดยระบุเป็นค่าโฆษณา

     4. ลูกค้าเป็นผู้จัดส่งข้อความและรูปภาพสำหรับโพสต์ ทางบริษัทจะตกแต่งเบื้องต้น เช่น ใส่โลโก้ในภาพ และข้อมูลการติดต่อเท่านั้น *

     5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าบริการ กรณีที่มีการยกเลิกบริการระหว่างเดือน ทั้งที่ยังไม่ครบกำหนดเวลาตามแพคเกจที่ซื้อcontact us : info@makereadyweb.com
Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb