ราคาแพคเกจ บริการดูแล

ค่าบริการดูแลเว็บไซต์ครบวงจร (Admin Web)

แพคเกจและระยะเวลา

Starter

10 วัน

แพคเกจ 1

1 เดือน

แพคเกจ 2

1 เดือน

แพคเกจ 3

1 เดือน

 ราคา

1,900 บาท

3,990 บาท

7,990 บาท

14,990 บาท

 รายละเอียดบริการ
ดูแลจัดการข้อมูล เนื้อหา บทความ หรือข่าวสาร ไม่เกิน 1 ครั้ง / เดือน ไม่เกิน 2 ครั้ง / เดือน ไม่เกิน 3 ครั้ง / เดือน ไม่เกิน 4 ครั้ง / เดือน
ลงสินค้า (ไม่รวมการตกแต่ง/ไดคัทสินค้า) 50 รูป 100 รูป 200 รูป 500 รูป
Backup ข้อมูลเว็บไซต์ 1 ครั้ง / เดือน 1 ครั้ง / เดือน 1 ครั้ง / เดือน 1 ครั้ง / เดือน
ออกแบบแบนเนอร์โฆษณาสำหรับเว็บไซต์ - 1 รูป 2 รูป 5 รูป
ปรับปรุงรายละเอียดส่วน Header - - จำนวน 1 ครั้ง / แพ็คเกจ จำนวน 2 ครั้ง / แพ็คเกจ
ภาพประกอบถูกลิขสิทธิ์ (รูป)
ดูแลจัดการ เมนู และหมวดหมู่
ดูแลจัดการ Hosting
ดูแลจัดการ บัญชีอีเมล์
เว็บไซต์รองรับ SEO
เว็บไซต์รองรับการใช้งานบนมือถือ (Responsive)
วางแผนการทำคอนเทนต์ (Content Plan)
กราฟฟิควันสำคัญต่างๆ - -
จัดกิจกรรมหน้าเว็บ - - -
สรุปรายงานสถิติ - -
ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน
ให้คำปรึกษาการตลาด ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน
แก้ไขงานออกแบบ 1 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง
ราคา

1,900 บาท

3,990 บาท

7,990 บาท

14,990 บาท

 

เงื่อนไขบริการ :

     1. ราคาค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

     2. ราคาค่าบริการไม่รวมงบโฆษณา

     3. สำหรับนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 2% โดยระบุเป็นค่าโฆษณา

     4. ลูกค้าเป็นผู้จัดส่งข้อความและรูปภาพ ทางบริษัทจะตกแต่งเบื้องต้น เช่น ใส่โลโก้ในภาพ และข้อมูลการติดต่อเท่านั้น *

     5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าบริการ กรณีที่มีการยกเลิกบริการระหว่างเดือน ทั้งที่ยังไม่ครบกำหนดเวลาตามแพคเกจที่ซื้อcontact us : info@makereadyweb.com
Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb