ราคาแพคเกจ บริการโฆษณา

ค่าบริการโฆษณาแบบรูปภาพ (Image)

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
  ราคาค่าบริการโฆษณา LINE Ads 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  ปรับตั้งค่ากลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ พื้นที่และช่วงเวลาการแสดงโฆษณา ไม่จำกัด
  เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 

 

ค่าบริการโฆษณาแบบวิดีโอ (Video)

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
  ราคาค่าบริการโฆษณา LINE Ads 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  ปรับตั้งค่ากลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ พื้นที่และช่วงเวลาการแสดงโฆษณา ไม่จำกัด
  เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 

 

ค่าบริการโฆษณาแบบภาพสไลด์ (Carousel)

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
  ราคาค่าบริการโฆษณา LINE Ads 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  ปรับตั้งค่ากลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ พื้นที่และช่วงเวลาการแสดงโฆษณา ไม่จำกัด
  เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 

 

ค่าบริการโฆษณาแบบรูปขนาดเล็ก (Image-Small)

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
  ราคาค่าบริการโฆษณา LINE Ads 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  ปรับตั้งค่ากลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ พื้นที่และช่วงเวลาการแสดงโฆษณา ไม่จำกัด
  เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 

 

โปรโมชั่นพิเศษ โฆษณาไลน์ออฟฟิเชียล (LINE Advertising) แบบครบวงจร

รายละเอียด

แพคเกจ 1 เดือน

(เลือกได้ 2 รายการ)

แพคเกจ 3 เดือน

(เลือกได้ 3 รายการ)

แพคเกจ 6 เดือน

(เลือกได้ 3 รายการ)

แพคเกจ 12 เดือน

(บริการครบทุกรูปแบบ)

  รวมบริการไลน์ออฟฟิเชียล (LINE Advertising)

     1. โฆษณาแบบรูปภาพ (Image)

     2. โฆษณาแบบวิดีโอ (Video)

     3. โฆษณาแบบภาพสไลด์ (Carousel)

     4. โฆษณาแบบรูปขนาดเล็ก (Image-Small)

3,000 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท 20,000 บาท
 

 

เงื่อนไขบริการ :

     1. ราคาค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

     2. ราคาค่าบริการไม่รวมงบโฆษณา

     3. สำหรับนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 2% โดยระบุเป็นค่าโฆษณา

     4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าบริการ กรณีที่มีการยกเลิกบริการระหว่างเดือน ทั้งที่ยังไม่ครบกำหนดเวลาตามแพคเกจที่ซื้อcontact us : info@makereadyweb.com
Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb