ราคาแพคเกจ บริการโฆษณา

ค่าบริการโฆษณาแบบ Promoted Tweets

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
  ราคาค่าบริการโฆษณา Twitter Ads 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  จำนวนแคมเปญ 1 แคมเปญ 3 แคมเปญ 6 แคมเปญ 12 แคมเปญ
  กลุ่มเป้าหมาย ไม่จำกัด
  เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
  สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ

 

ค่าบริการโฆษณาแบบ Promoted Accounts

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
  ราคาค่าบริการโฆษณา Twitter Ads 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  จำนวนแคมเปญ 1 แคมเปญ 3 แคมเปญ 6 แคมเปญ 12 แคมเปญ
  กลุ่มเป้าหมาย ไม่จำกัด
  เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
  สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ

 

ค่าบริการโฆษณาแบบ Promoted Trends

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
  ราคาค่าบริการโฆษณา Twitter Ads 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  จำนวนแคมเปญ 1 แคมเปญ 3 แคมเปญ 6 แคมเปญ 12 แคมเปญ
  กลุ่มเป้าหมาย ไม่จำกัด
  เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
  สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ

 

ค่าบริการโฆษณาแบบ Automated Ads

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
  ราคาค่าบริการโฆษณา Twitter Ads 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  จำนวนแคมเปญ 1 แคมเปญ 3 แคมเปญ 6 แคมเปญ 12 แคมเปญ
  กลุ่มเป้าหมาย ไม่จำกัด
  เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
  สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ

 

ค่าบริการแบบ In Steam Video Ads

รายละเอียด แพคเกจ 1 แพคเกจ 2 แพคเกจ 3 แพคเกจ 4
  ราคาค่าบริการโฆษณา Twitter Ads 1,500 บาท 4,500 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท
  ระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
  จำนวนแคมเปญ 1 แคมเปญ 3 แคมเปญ 6 แคมเปญ 12 แคมเปญ
  กลุ่มเป้าหมาย ไม่จำกัด
  เติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
  สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ

 

โปรโมชั่นพิเศษ โฆษณาทวิตเตอร์ (Twitter Advertising) แบบครบวงจร

รายละเอียด

แพคเกจ 1 เดือน

(เลือกได้ 2 รายการ)

แพคเกจ 3 เดือน

(เลือกได้ 3 รายการ)

แพคเกจ 6 เดือน

(เลือกได้ 3 รายการ)

แพคเกจ 12 เดือน

(บริการครบทุกรูปแบบ)

  รวมบริการทวิตเตอร์ (Twitter Advertising)

     1. Promoted Tweets

     2. Promoted Accounts

     3. Promoted Trends

     4. Automated Ads

     5. In Steam Video Ads

3,000 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท 20,000 บาท
  สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ สั่งซื้อ

 

เงื่อนไขบริการ :

     1. ราคาค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

     2. ราคาค่าบริการไม่รวมงบโฆษณา

     3. สำหรับนิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 2% โดยระบุเป็นค่าโฆษณา

     4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าบริการ กรณีที่มีการยกเลิกบริการระหว่างเดือน ทั้งที่ยังไม่ครบกำหนดเวลาตามแพคเกจที่ซื้อcontact us : info@makereadyweb.com
Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb